Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Altinget

20 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv skrev igår en debattartikel i Altinget om att OECD visar på att Sveriges hälsoutgifter ökar - och har gjort så sedan lång tid tillbaka. Det är...

Nyhetsbrev nr 4, 2017

7 juni, 2017

I detta nummer vill vi bland annat berätta om att projektet Skogshjältarna har haft besök av miljöminister Karolina Skog en kall dag i april och att Svenskt Friluftsliv nu...

Ärende: Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne gällande orienteringar och andra friluftsarrangemang (TVL-info 2017:2)

2 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv har den 22 maj 2017 sänt en skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne, med anledning av att de åsidosätter den överenskommelse som gjordes 1996 mellan staten...

Synpunkter med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

2 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv får avge följande synpunkter i anslutning konsultationen den 29 maj 2017 hos Naturvårdsverket.

Läs skrivelsen här.

Tre filmer om Sveriges nationalparker

19 maj, 2017

Nationalparkerna är vårt gemensamma arv som ska tas om hand på bästa sätt för oss och för kommande generationer. För att inspirera och informera har Naturvårdsverket...

Svenskt Friluftsliv deltar som part i regeringens ”rörelsenätverk”

17 maj, 2017

Regeringen med utbildningsminister Gustav Fridolin, tf folkhälsominister Annika Strandhäll och minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson annonserade...

Mitt i Skärholmen bevakade ministerbesök i Bredäng

15 maj, 2017

Mitt i Skärholmens reporter Märta Lefvert var med på besöket miljöminister Karolina Skog gjorde förra måndagen - den 8 maj - hos Skogshjältarna i Bredäng. Läs hennes...

Miljöminister Karolina Skog möter Mulle!

8 maj, 2017

De kommer gående i gula reflexvästar. Tre förstaklassare från Slättgårdsskolan i Bredäng. De är med i projektet Skogshjältarna och det betyder att både elever och...

Nyhetsbrev nr 3, 2017

2 maj, 2017

Välkommen till årets tredje nyhetsbrev! Vi vill bland annat berätta om vårt möte med folkhälsominister Gabriel Wikström, om att vi både publicerat en krönika om...

Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget om att utveckla förutsättningarna för friluftslivet

28 april, 2017

Regeringsuppdragets övergripande syfte var att främja turism och ett friluftsliv för alla, och att använda våra skyddade områden ännu bättre för detta...

Medlemsorganisationer