”Forest bathing” är den nya hälsotrenden i USA skriver Washington Post

18 augusti, 2017

"Forest bathing" är ett uttryck som kommer från Japan och där människor besöker skogen av hälsoskäl och tar in den med alla sina sinnen. År 2001 tillbringade 87% av alla...

Två lediga tjänster hos Sportfiskarna

15 augusti, 2017

Vill du jobba på Sportfiskarna och bidra till att fisket blir bättre och till att rekrytera nya generationer sportfiskare? Är du intresserad av att jobba för en...

Landsbygdsminister Bucht lovar göra dagspolitik av socialavgiftslagen

6 juli, 2017

Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer lyfte på onsdagen frågan om hur ojämlikt socialavgiftlagen slår mellan idrottsföreningar och friluftsföreningar vid Svenska...

Svenskt Friluftsliv släpper NOVUS-rapport i Almedalen

4 juli, 2017

Skolan tappar eleverna redan i mellanstadiet och klarar inte att främja elevernas intresse för friluftsliv – inte heller nås kunskapsmålen i friluftsliv visar...

Postdok-bidrag och rekreationsprojekt nyheter i höstens utlysning från Stiftelsen Skogssällskapet

27 juni, 2017

Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning är 2017 planerad till september månad och innehåller i år två nya segment – postdok-bidrag samt anslag till naturpedagogik,...

Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Altinget

20 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv skrev igår en debattartikel i Altinget om att OECD visar på att Sveriges hälsoutgifter ökar - och har gjort så sedan lång tid tillbaka. Det är...

Nyhetsbrev nr 4, 2017

7 juni, 2017

I detta nummer vill vi bland annat berätta om att projektet Skogshjältarna har haft besök av miljöminister Karolina Skog en kall dag i april och att Svenskt Friluftsliv nu...

Ärende: Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne gällande orienteringar och andra friluftsarrangemang (TVL-info 2017:2)

2 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv har den 22 maj 2017 sänt en skrivelse till Länsstyrelsen i Skåne, med anledning av att de åsidosätter den överenskommelse som gjordes 1996 mellan staten...

Synpunkter med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

2 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv får avge följande synpunkter i anslutning konsultationen den 29 maj 2017 hos Naturvårdsverket.

Läs skrivelsen här.

Tre filmer om Sveriges nationalparker

19 maj, 2017

Nationalparkerna är vårt gemensamma arv som ska tas om hand på bästa sätt för oss och för kommande generationer. För att inspirera och informera har Naturvårdsverket...

Medlemsorganisationer