Årsstämma 2017

Svenskt Friluftslivs årsstämma kommer att äga rum den 25 april i Bullkyrkan Gamla Stan i Stockholm med början klockan 15.

Handlingarna läggs ut här allteftersom.

Kallelse
Stadgar
Fullmaktsformulär
Dagordning
Bilaga 1 Årsredovisning 2016
Bilaga 2 Revisionsberättelse
Bilaga 3 Valberedningens förslag
Bilaga 4 Förslag reviderade stadgar
Bilaga 5 Valberedningsinstruktion
Bilaga 6 VP 2017-2019 Svenskt Friluftsliv
Bilaga 7 Medlemsavgifter 2018

 

 

Medlemsorganisationer