Bidrag

Svenskt Friluftsliv har till uppgift att fördela statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. Beslutet fattades utifrån regeringens proposition ”Framtidens friluftsliv” (prop.2009/10:238). Mellan åren 2011 och 2015 delades 28 miljoner kronor ut årligen. Under 2016 höjdes anslaget och då delades 48 miljoner kronor ut till ideella organisationer  som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv.

Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag.

Sista dag för att ansöka om bidrag för 2017 är den 30 september 2016.

Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer

 

 

 

 

Medlemsorganisationer