Fördelningskommittén

Fördelningskommittén inrättades under hösten 2010 och består av fyra ledamöter, av vilka hälften väljs vartannat år och en ordförande som väljs varje år. Till sin hjälp har kommittén personal från Svenskt Friluftslivs kansli. Hur anslaget ska hanteras och vilka som kan ansöka om medel regleras i Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:200 . Bidragshanteringen hos Svenskt Friluftsliv beskrivs i denna årscykel . Styrelsen för Svenskt Friluftsliv fastställde instruktioner för fördelningskommittén den 25 maj 2016. Kommittén har därefter förfinat dessa instruktioner och kompletterat med sina egna avvägningar när det gäller fördelningen av bidraget i ett PM.

Fördelningskommittén består 2016 av

 

 

Eva Bjernudd (ordförande)
Generalsekreterare hos Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet sedan sommaren 2009. Har arbetat med skidåkning och annat friluftsliv i svenska fjällen och på Friluftsfrämjandet bl.a. som VD. Eva har varit aktiv på Idre Fjäll under flera år då hon jobbat som reseledare och skidlärare åt reseföretaget Nord Alpin. Hon har varit ordförande för Idre Fjälls stiftelses styrelse. Eva var ledamot i regeringens Friluftsråd samt ordförande för Svenskt Friluftsliv under uppbyggnadsskedet. Tycker om skidåkning och fjällvistelser men också att springa i skogen och träna i grupp till musik.E-postadress: eva.bjernudd@korpen.se
Erik Backman
Lektor inom idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna i Falun. Har under många år jobbat som reseledare i svenska fjällen. Dalarna har en speciell plats i hans hjärta och reser relativt ofta till familjens gård uppe i Enviken. Stort intresse för att se världen och uppleva olika kulturer vilket resulterat i längre och kortare vistelser i Europa, Australien, Nya Zeeland, Kina, Thailand och USA såväl i arbete som på fritid. Intresset för idrott, motion och friluftsliv har alltid varit brett och varierat. Sedan flytten till Stockholm har skärgårdsliv och båtar, inte minst den egna, fått allt större plats i tillvaron. På sjön finner han det andrum som behövs för att orka med ett i aktivt, händelserikt och roligt liv.E-postadress: ebk@du.se
Christina Frimodig
Kommunikatör på Naturvårdsverket med fokus på skyddad natur. Fram till 2013 arbetade Christina som samordnare för den svenska friluftslivspolitiken på Naturvårdsverket. Hon ledde arbetet att ta fram en ny friluftslivspolitik tillsammans med regeringen. Gillar att vara ute och gärna då tillsammans med sina två barn.E-postadress: christinafrimodig@hotmail.com
 Andreas C liten Andreas Cederlund
Ansvarig för varumärkes & produktkommunikation på Fjällräven. En del av uppdraget är att leda arbetet med ett antal friluftsevent vars syfte är att inspirera fler människor att ge sig ut i naturen.  Arbetade tidigare inom turistbranschen som marknadschef för Björkliden Fjällby i Lapplands Fjällen. Passionerad skidåkare och MTB cyklist som även gillar det enkla friluftslivet tillsammans med sina tre barn i de stockholmska skogarna.E-postadress: andreas.cederlund@fjallraven.se
Lisa Sennerby Forsse, SLU Lisa Sennerby Forsse
Preses vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. Tidigare rektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 2006-2015 och huvudsekreterare för forskningsrådet Formas under 6 år. Har också arbetat vid Naturvårdsverket som avdelningsdirektör för Naturresursavdelningen samt varit forskningschef vid Skogsnärings forskningsinstitut Skogforsk. Hennes bakgrund är biologi-kemi från Stockholm universitet och sedermera var hon docent/adjungerad professor vid SLU. Lisa har varit och är aktiv i flera nationella och internationella kommittéer och styrelser med fokus på klimat, hållbar utveckling och skogsfrågor. Hon gillar att vara ute i skog och mark och tar gärna en ridtur i naturliga omgivningar med islandshäst. Skidåkning – numera mest cross country och långfärdsskridskor finns med bland sådant som lockar den vita årstiden.E-postadress: lisa.sennerby.forsse@ksla.se

 

Medlemsorganisationer