Styrelse

 

Svenskt Friluftsliv leds av en styrelse, bestående av sju ledamöter. Styrelsen väljs av Svenskt Friluftslivs årsstämma och för 2016 består styrelsen av;

Per Klingbjer ny

Per Klingbjer,
Per är ordförande för Svenskt Friluftsliv
Svenska Fjällklubben
E-postadress: per.klingbjer@fjallklubben.se

 

 

Susanne Söderholm

Susanne Söderholm
Svenska Orienteringsförbundet.
E-postadress: susanne.soderholm@orientering.se

 

 

 

Karin Brand, Generalsekreterare i Svenska LivrŠddningssŠllskapet, SLS, nov 2009
Karin Brand
Svenska Livräddningssällskapet
E-postadress: karin.brand@sls.a.se

 

 

Lars LundstromLars Lundström
Friluftsfrämjandet
E-postadress: lars.lundstrom@friluftsframjandet.se

 

 

 

Peter Fredman

Peter Fredman
Mittuniversitetet
Norges miljö- och biovetenskapliga universitet
E-postadress: peterfredman@outlook.com

 

 

 

 

Ake GranstromÅke Granström
Svenska Jägareförbundet
E-postadress: åke.granstrom@jagareforbundet.se

 

 

Niklas Winbom

Niklas Winbom
Svenska Turistföreningen
E-postadress: niklas.winbom@stfturist.se

 

 

Valberedningen

Eje Andersson (sammankallande), Svenska Orienteringsförbundet,
e-postadress: eje.andersson@orientering.se

Anna Heimersson, Svenska Turitföreningen, e-postadress:  anna.heimersson@stfturist.se

Bo Sköld, Svenska Jägareförbundet, e-postadress: bo.skold@jagareforbundet.se

 

Blankett för reskostnader och övriga utlägg

Medlemsorganisationer