Ansökan om bidrag för genomförande av Friluftslivets År 2021

Senaste datum att inkomma med ansökan är 10 november. 

OBS! Om ni upplever problem att fylla i formuläret försök uppdatera er webbläsare. Vi rekommenderar senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

 • Fyll i kontaktuppgifter för organisationen.
 • Till huvudkontaktpersonen.
 • Projekt

  Fyll i projektets namn, när det är tänkt att projektet ska börja respektive sluta samt totala budgeten.
 • Belopp, kr
  Skriv in det belopp ni ansöker om från Svenskt Friluftsliv.
 • Är ni en samverkansorganisation fylls dessa uppgifter i.
 • OrganisationBelopp, kr 
  Har ni andra finansiärer till projektet anger ni det här.
 • Ansökan upprättad av

  Fyll i uppgifter på kontaktperson som kan svara på ev. ytterligare frågor från Svenskt Friluftsliv.
 • Projektbeskrivning (hela projekttiden)

  Fyll i syftet med projektet, beskriv kortfattat hela projektet, dess genomförande och ange de förväntade effekterna samt vilken månadsleverans projektet kan kopplas till.
 • BudgetpostBelopp, kr 
  Skriv planerad verksamhet och resultat, ange beloppet i kronor. Det är viktigt att ni specificerar ev. personalkostnader samt anger vad ev. ”overhead-kostnader" består av.
 • Antal arbetstimmarPris per timme 
  Ange hur ni ovan har beräknat personalkostnaderna, totala antalet arbetstimmar och kostnaden per timme.
 • Obligatoriska bilagor

  Ladda upp dina bilagor genom att klicka på respektive knapp nedan. Vill du byta ut en fil, klicka på knappen igen och välj en annan. OBS! Det går enbart att ladda upp bilagor i samband med att formuläret ska skickas in. (** Gäller ej kommuner och kommunsammanslutningar.)
 • Max filstorlek: 512 MB.
  ______________
 • Max filstorlek: 512 MB.
  ______________
 • Max filstorlek: 512 MB.
  ______________
 • Max filstorlek: 512 MB.
  ______________
 • Underskrift

  Undertecknad har tagit del av angivna förutsättningar och villkor för bidraget. Intygar att sökande inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller är i likvidation eller försatt i konkurs.
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Firmatecknare ska alltid skriva under ansökan, intygar med sin underskrift också att sökande tagit del av angivna förutsättningar och villkor, inte har några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller är i likvidation eller försatt i konkurs.
 • Om er organisation tecknas kollektivt (två i förening) signerar den andra personen här nedanför.
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Firmatecknare ska alltid skriva under ansökan, intygar med sin underskrift också att sökande tagit del av angivna förutsättningar och villkor för bidraegt, inte har några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller är i likvidation eller försatt i konkurs.

 • Du kommer att få en bekräftelse på skärmen samt till den mejladress som angivits efter inskickad ansökan.


Medlemsorganisationer