Både Huddinge och Örebro blir årets friluftskommuner

8 april, 2017

I den undersökning som utmärkelsen Sveriges friluftskommun baseras på kammar både Örebro och Huddinge hem maxpoäng. Huddinge fick höga poäng redan förra året och Örebro har fått utmärkelsen tre gånger förut, 2012, 2013 och 2014. Kommunerna får 30 000 kr vardera till sitt fortsatta arbete för friluftsliv.

Bara en poäng efter vinnarkommunerna kommer Jönköping, Kalix och Tranås, som alla arbetar mycket ambitiöst med sitt friluftsliv.

– Kommunerna har en nyckelroll i friluftsarbetet och det är mycket glädjande att se att flera kommuner får höga poäng, säger Björn Risinger Naturvårdsverkets generaldirektör.

Naturguidning anpassad för olika ålder och etnicitet
Huddinge kommun arbetar för att göra naturen tillgänglig för unga, gamla och personer med funktionsnedsättningar. Under 2016 har kommunen arbetat mycket med åldersanpassad naturguidning för barn och ungdomar. Under året har också några kilometer vandringsled blivit tillgängliga för barnvagnar och rörelsehindrade personer. I kommunens planering finns dessutom alltid med att det ska finnas grönområden nära bostäder och skolor.

Örebro kommun har satsat på naturguidning på fem olika språk. De yngre barnen och deras föräldrar nås genom arbetet med så kallade Natursnokar på öppna förskolor. Barn mellan 7 och 12 år nås genom besök av kommunens naturskola i barnens klasser.

Både Örebro och Huddinge samverkar med olika samhällsaktörer för att utveckla natur-, kultur- och friluftsvärde i kommunerna.

– I årets undersökning kan vi också se att många kommuner arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för barn och unga att utöva friluftsliv. Det är också glädjande att det är ett gott samarbete med friluftsorganisationer och övriga civilsamhället, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Läs hela pressmeddelandet här.

Medlemsorganisationer