Årsstämma 2019

Svensk Friluftslivs årsstämma med efterföljande buffé äger rum torsdagen den 11 april i Bullkyrkan i Gamla stan i Stockholm med början klockan 15:30.

Kallelse

Stadgar

Fullmaktsformulär

Dagordning

Bilaga 1 Årsredovisning 2018

Bilaga 3 Arvoden och val

Bilaga 4 Val av valberedning

Bilaga 5 Beslut om av styrelsen väckta ärenden

Bilaga 6 Verksamhetsplan 2019-2021

Bilaga 7 Medlemsavgifter 2020

 

Medlemsorganisationer