Årsstämma 2021

Svenskt Friluftslivs årsstämma genomförs digitalt den 20 april 2021.

Det rådande läget vad gäller Covid-19 gör att styrelsen beslutat att även denna gång genomföra Svenskt Friluftslivs årsstämma digitalt. Årsstämman kommer att genomföras digitalt endast med Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer.

Länk till årsstämman som börjar klockan 15:00 den 20 april.

Kallelse

Dagordning

Stadgar

Fullmaktsformulär

Bilaga 1 Årsredovisning

Bilaga 2 Revisionsberättelse

Bilaga 3 Valberedningens förslag

Bilaga 4 Val av valberedning

Bilaga 5 Val av Beredningskommitté

Bilaga 6A Styrelsens förslag, Ta bort dokument

Bilaga 6B Styrelsens förslag, Ansökan om medlemskap

Bilaga 6C Styrelsens förslag, Allemansrättens dag

Bilaga 7 Verksamhetsplan 2021-2023

Bilaga 8 Medlemsavgifter 2022

 

 

 

Medlemsorganisationer