Årsstämma 2022

Svenskt Friluftslivs årsstämma 2022 ägde rum på Högloftet, Skansen i Stockholm. Vi passade på att avtacka generalsekreterare Ulf Silvander under högtidliga former och hälsade också den nya generalsekreteraren Josefine välkommen. Hon börjar 7 juni men passade på att gästa årsstämman.

En bra uppslutning på närmare 60 personer som närvarande på den inledande föreläsningen med ann-Britt Åsebol som berättade om en utvärdering av friluftspolitiken som riksdagens kulturutskott gjort. Detta följt av ett panelsamtal kring Kairos Futures rapport ”Det svenska friluftslivet i ett framtidsperspektiv”. I panelen hittade vi Peter Fredman, Mittuniversitetet, Ingela Hiltula, Naturvårdsverket och Dag Johansson, Kanotförbundet.

Årsmötet avhandlades utan några större överraskningar. Varken motioner eller förslag hade lämnats inför årsmötet och styrelsen, valberedningen och revisorerna valdes enligt valberedningens förslag. Ett stort tack till Lawen redar som ledde årsmötet som dess ordförande.

Dokumentation

Kallelse

Dagordning

Stadgar

Fullmaktsformulär

Bilaga 1 Årsredovisning 2021

Bilaga 2 Revisionsrapport

Bilaga 3 Valberedningens förslag

Bilaga 4 Val av valberedning

Bilaga 5 Verksamhetsplan 2022-2024

Bilaga 6 Medlemsavgifter

Medlemsorganisationer