Årsstämma 2024

Familj som går i skogen

Friluftsforum 17–18 april 2024

- medlemskonferens och årsstämma

I år lanserar Svenskt Friluftsliv en ny mötesplats – Friluftsforum som inleds med en medlemskonferens och avslutas med årsstämma. Arrangemanget hålls på Djurönäset, Värmdö.

Medlemskonferens 17 april 2024 – Friluftsstrategi 2035

Konferensen syftar till att ge friluftslivets aktörer en möjlighet att träffas och diskutera frågor utifrån olika aktuella teman, till exempel allemansrätten, hållbarhet eller samverkan.  

Årets tema är strategi och bottnar i att Svenskt Friluftsliv just nu jobbar fram en ny friluftsstrategi med sikte att starta 2025. Därför vänder sig forumet i år till personer verksamma inom Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer.

Årsstämma 18 april 2024

Årsstämman är Svenskt Friluftslivs viktigaste händelsen under året. Här deltar delegater från Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer för att besluta om vägen framåt – i sann demokratisk anda. På första parkett får du som delegat eller gäst ta del av arbetet som gjorts under föregående år och en inblick i åren som kommer.

 

Årsstämman vänder sig till de delegater som Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer utsett som ombud att representera organisationen. Gäster och deltagare på friluftsforum är välkomna att delta som åhörare. Delegaterna har rösträtt och antalet avgörs enligt Svenskt Friluftslivs stadgar och utifrån organisationens medlemsantal.  

Anmälan och deltagande

Sista anmälningsdag för samtliga deltagare till Friluftsforum 2024 är den 25 februari. Enligt stadgarna kan delegater anmäla sig till årsstämman fram till 11 april, men vi ser gärna att även dessa anmäler sig så tidigt som möjligt. 

 

Läs mer om Friluftsforums program och länk till anmälan

Handlingar