Beslut om bidrag

Nu har Svenskt Friluftslivs fördelningskommitte fattat formellt beslut om fördelningen av medel för ansökningar avseende år 2019.

Beslutsprotokoll bidrag januari 2019

 

 

 

Medlemsorganisationer