Beslut om bidrag

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommittés har fattat preliminärt beslut om fördelningen av medel till friluftslivets organisationer avseende ansökningsomgång 1 för år 2022.

Den preliminära bidragsfördelningen ska betraktas som ett förhandsbesked som slutligt beslutas under förutsättning att regeringen i regleringsbrevet till Naturvårdsverket tilldelar anslag 13:3 (utgiftsområde 17, kultur, medier, trossamfund och fritid) ett belopp om 47.785.000 kronor eller högre.

Slutligt beslut fattas av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté snarast möjligt efter årsskiftet. 

Beslutsprotokoll 8 november 2021

 

 

 

 

Medlemsorganisationer