Beslut om bidrag

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté har fastställt det preliminära beslutet om fördelningen av medel till friluftslivets organisationer avseende år 2023. 

Protokoll 12 januari 2023

 

 

 

 

 

Medlemsorganisationer