Beslut om bidrag

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté har fattat beslut om fördelningen av medel till friluftslivets organisationer avseende år 2022.

Beslutsprotokoll 10 januari 2022

 

 

 

 

 

Medlemsorganisationer