Beslut om bidrag

Nu har Svenskt Friluftslivs fördelningskommitte fattat formellt beslut om fördelningen av medel för ansökningar avseende år 2020.

Beslutsprotokoll bidrag januari 2020

 

 

 

 

Medlemsorganisationer