Beslut om bidrag

Svenskt Friluftslivs fördelningskommittés beslut om fördelningen av medel till friluftslivets organisationer avseende ansökningar för år 2021.

Beslutsprotokoll 14 januari 2021

 

 

 

 

Medlemsorganisationer