Debattartikel – Stötta friluftslivet i kommunerna

30 januari, 2019

Svenskt Friluftslivs generalsekreterare Ulf Silvander publicerade i Skaraborgs Allehanda en debattartikel den 30 januari 2019 om värdet av ideellt arbete och om vikten av att stötta friluftslivet i kommunerna.

————————————————-

Det finns någonting sunt i att engagera sig ideellt. Det civila samhället bidrar med kunskap och engagemang som kommer andra till del och även om det är en särskild känsla i att ge – så har inte någon ekonomisk beräkning av det totala värdet av ideellt arbete tidigare gjorts. För drygt en månad sedan presenterade dock SCB och Ersta Sköndal Bräcke högskola en undersökning som visade att värdet av det ideella arbetet i Sverige är högre än detaljhandelns värde (2014). Det är en summa värd att ta på allvar.

Undersökningen visar att det ideella arbetet som utförs i Sverige har ett stort ekonomiskt värde och motsvarade 3,3% av BNP, eller 131 miljarder kronor (2014). Det är mer än detaljhandelns värde under samma år. Det är hoppfulla siffror. Det visar att vi är redo att bygga starkt kitt i samhället som inte endast är baserat på ekonomiska incitament.

Nyligen släppte vi på Svenskt Friluftsliv tillsammans med 12 andra ideella organisationer en bok – ”Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle”. Boken är främst riktade till politiker – där vi beskriver våra verksamheter, och vad vi bidrar med och vad vi som organisation behöver för att fortsättningsvis göra ett bra arbete. Det är slående hur brett den ideella världen är och hur den engagerar människor, stora som små. För vår del – Svenskt Friluftsliv som är en paraplyorganisation för 26 organisationer inom friluftslivet – ser vi tydlig hur friluftsorganisationernas aktiviteter stärker både folkhälsan och demokratin samt ger arbetstillfällen framför allt i glesbygd. Vi räknar med 75 000 årsarbeten.

Det är därför centralt att våra beslutsfattare räknar med oss, och ger oss stöd och ökade möjligheter när vi behöver det. Det bygger vårt samhälle starkt. Vår verksamhet och våra medlemsorganisationer ser ökade möjligheter att fortsättningsvis kunna bidra till välfärden i samhället genom att ta ut människor i naturen. Detta blir viktigare och viktigare när vi ser hur inaktivitet och stillasittande ökar i vårt samhälle. En färsk rapport från Folkhälsomyndigheten pekar på oroväckande låg fysisk aktivitet hos våra skolungdomar. Där kan våra organisationer stå för förändring.

Genom medlemskap i friluftsorganisationerna ges också möjlighet att påverka genom den demokratiska uppbyggnaden i organisationerna. Vi bidrar samtidigt till bättre förståelse för natur- och kulturlandskapet och bidrar till ökat välbefinnande genom fysisk aktivitet och ideell samvaro – helt i linje med regeringens friluftspolitik.

Men det nationella är också viktigt att bryta ner lokalt – därför vill vi särskilt uppmuntra kommunerna att stötta friluftslivet genom att inrätta friluftsråd och bjuda in till diskussioner om kommunens lokala friluftspolitik. Det ideella arbetet har ett ekonomiskt värde – det vet vi nu – men ett ökat engagemang och med möjlighet till aktivare och välmående boende i kommunen infinner sig andra värden som trivsel och gemenskap.

Ulf Silvander
Generalsekreterare
Svenskt Friluftsliv

Läs debattartikeln från Skaraborgs Allehanda här.

Medlemsorganisationer