Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Altinget

20 juni, 2017

Svenskt Friluftsliv skrev igår en debattartikel i Altinget om att OECD visar på att Sveriges hälsoutgifter ökar – och har gjort så sedan lång tid tillbaka. Det är därför viktigt att få barn och unga fysiskt aktiva, och för att få det måste vi tänka inkluderande och bortom prestation.

 

Släpp friluftsorganisationer in i skolan och elever ut i naturen!

Kostnaden för hälsoutgifter i Sverige ökar och bara en minoritet av eleverna når den dagliga rekommendationen av rörelse. Friluftsorganisationerna välkomnar regeringens initiativ med ”rörelsenätverk”, men vill göra mer för få unga att röra på sig mer. Det skriver företrädarna för Svenskt Friluftsliv.

Statistik från OECD visar att Sveriges hälsoutgifter stadigt ökat från 70-talet fram till 2015. Från 5,5 procent av BNP år 1970 – till 11 procent år 2015. Det är en fördubbling av kostnaderna som andel av BNP. Vi står inför stora utmaningar med en utbredd inaktivitet och en befolkning, speciellt bland våra unga som är lågt fysiskt aktiva. Utbildningsminister Gustav Fridolin och regeringens insats som nyligen presenterades, för mer rörelse i skolan, är ett steg i rätt riktning. Men fysisk aktivitet måste gå bortom idrotten, som den ser ut i skolan i dag, för att nå alla unga. Det menar vi på Svenskt Friluftsliv – och den slutsatsen drar också Centrum för idrottsforskning i sin uppföljning av statens stöd till idrotten 2016.

Initiativ för rörelse

I mitten av maj tog regeringen initiativet ”Samling för daglig rörelse”. Det innebär ett fokus på att skoleleverna ska vara mer fysiskt aktiva än tidigare och det kan handla om rörelse under raster, skoltimmarna och timmarna på fritidshemmen. Ett sådant fokus välkomnar Svenskt Friluftsliv. Centrum för idrottsforskning visade aktuell statistik där endast 22 procent av flickorna når den dagliga rekommendationen av rörelse och för pojkar är andelen 44 procent. Nordiska ministerrådet visade också i en rapport som nyligen släppts att 68 procent av svenska skolbarn är fysiskt inaktiva. Det betyder att svenska elever inte uppfyller WHO:s rekommendationer på minst en timme fysisk aktivitet om dagen, och det innebär att de är de mest stillasittande i Norden – en föga hedersam förstaplats.

Inkluderande aktiviteter

Rapporten pekar på gruppen unga som inte vill bli jämförda, bedömda eller bortsorterade i idrottssammanhang. Idrottsundervisningen och den prestation som hör till blir ett stort problem för den gruppen unga människor. Fysisk aktivitet och rörelse behöver vara önskvärd och inkluderande – både för att skapa motivation och för att kunna komma tillrätta med ökande hälsoutgifter. Om rörelse i skolan är lustfyllt kommer den känslan och upplevelsen finnas med genom hela livet. Kan vi få alla barn i skolan – som regeringen också önskar – att vara aktiva på raster, röra på sig under lektionstimmarna och på fritids, så måste vi ge dem ett större utbud av möjligheter.

Lektioner i naturen

Flera av de projekt som Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer arbetar med i dag – innebär att ta ut elever till sjöar, berg och skogar under skoltid. Där hålls lektioner i naturen och det är ett brett sätt att se på kunskapsinhämtning och fysisk aktivitet. Friluftsorganisationerna arbetar utifrån lust, vilja och nyfikenhet. På det sättet skapar vi incitament till rörelse och fysisk aktivitet.

”Redo att dela med oss av kunskaper”

Vi på Svenskt Friluftsliv anser att regeringens initiativ är rätt väg att gå – men bredden av aktiviteter i skolan bör även tydligt inbegripa friluftsorganisationerna. I dag är vi samtalspartner i regeringens ”rörelsenätverk” men vi vill vara aktivare än så. Vi är redo att dela med oss av kunskaper och engagerade ledare och bredda den verksamhet som faller inom fysisk aktivitet och rörelse. Vi har ledare som kan arbeta med både elever och lärare och som vet vad undervisning i utomhusmiljöer innebär. Att arbeta med rörelse och fysisk aktivitet ute i naturen kräver inte prestation – det ger andra och friare möjligheter.

År 2016 fick Svenskt Friluftsliv ökat anslag på 20 miljoner kronor, pengar som aktiverar 10 000-tals unga varje år. Vi kan öka våra insatser rejält och vi uppmanar regeringen att också ge oss möjlighet att finansiera dem. Rörelse och aktivitet ska ha sin grund i sfärer som inte bedöms och värderas. Vi ser fram emot att arbeta konstruktivt i ”rörelsenätverket” med regeringen, GIH, Lärarnas Riksförbund/Svenska Idrottslärarföreningen, Lärarförbundet och Riksidrottsförbundet utifrån kriterier som ger våra barn och unga möjlighet att växa och inkluderas.

Per Klingbjer, ordförande Svenskt Friluftsliv

Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv

 

Läs artikeln i Altinget här.

Medlemsorganisationer