Ändra reglerna för att gynna mer friluftsliv

31 januari, 2018

Den 30 januari 2018 publicerades en debattartikel på svd.se där sex av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer  – som också är med i Riksidrottsförbundet lyfte frågan om de ojämlika reglerna kring socialavgiftslagen. Läs debattartikeln på svd.se här. 

 

Eller läs texten i sin helhet nedan:

Inaktivitet och stillasittande är ett allt större problem i vårt samhälle där vi ser sjukdomar, förlust av arbetskapacitet och för tidiga dödsfall som reella hot. Vi har också stadigt ökande ohälsokostnader enligt statistik från OECD. För att komma ur den situationen behövs aktivitet och rörelse. Stockholms stad har nyligen tagit ett politiskt beslut som siktar på 60 minuters rörelse varje dag i de kommunala skolorna och regeringen har tillsatt ett rörelsenätverk för att tydligt visa att de är bekymrade över utvecklingen.

Vi som ideella organisationer vill dock lyfta ett hinder som vi anser är oskäligt – att det finns tydliga ekonomiska skillnader beroende på vem som initierar en aktivitet som gynnar folkhälsan!

När våra sex ideella organisationer aktiverar våra ledare för att klättra med barn, paddla med ungdomar eller orientera i skogen – så har vi ett fantastiskt undantag i socialavgiftslagen som innebär att vi kan engagera ledare upp till ett halvt basbelopp (22.750kr för 2018) utan att vi behöver betala sociala avgifter på den ersättning vi ger våra ledare.

Undantaget är kopplat till vårt medlemskap i Riksidrottsförbundet där det har funnits en tydlig tanke om att idrott och rörelse är viktigt för oss och att våra föreningar och ledare ska få de bästa förutsättningarna. Gott så!

Nu finns det en hake. Vi delar också vårt medlemskap med 19 andra organisationer i Svenskt Friluftsliv där vi vet att de finansiella förutsättningarna är helt annorlunda. Om Friluftsfrämjandet (som inte är medlem i Riksidrottsförbundet) engagerar ledare och paddlar eller klättrar med barn och ungdomar – behöver de betala sociala avgifter på ersättning till sina ledare om ersättningen blir högre än 999kr. Om Sveriges 4H tar ut ungdomar att pröva på orientering för första gången, så gäller samma regel, 999kr. Men om vi på Orienteringsförbundet har samma aktivitet – gäller ett halvt basbelopp innan vi behöver betala sociala avgifter.

Det som bekymrar oss är att denna ekonomiska ojämlikhet också begränsar friluftsorganisationernas möjlighet till aktivitet. Vi vet alla att ekonomin styr våra val och möjligheter i samhället. Därför är vi angelägna om att skillnaden jämnas ut. Vi anser att friluftsorganisationer och idrottsorganisationer i många fall knappast går att särskilja och därför bör behandlas på samma sätt i detta fall. Det står också i förarbetet till socialavgiftslagen (prop.1990/91:76 s.10) att idrottslig verksamhet ska omfattas av organisation ansluten till ”Riksidrottsförbundet eller annan jämförlig organisation”. Vi anser att Svenskt Friluftsliv är en jämförlig organisation.

Vi anser att det inte är skäligt att finns en sådan ekonomisk ojämlikhet för den enskilda organisationen beroende på medlemstillhörighet. Om Livräddningssällskapet (medlem i Svenskt Friluftsliv) och Svenska Simförbundet (medlem i Riksidrottsförbundet) håller simlektioner för två likvärdiga grupper i samma bassäng – blir tanken absurd!

Det finns ett enormt arbete att göra idag med att fysiskt aktivera alla åldersgrupper i vårt samhälle. Vi behöver få människor, stora som små i rörelse. WHO har som mål att sänka inaktiviteten globalt med 10% fram till år 2025 – så stillasittande är inget lokalt problem. Men vi måste arbeta lokalt med den problematiken och då behöver vi alla föreningar och organisationer som vi kan engagera och de behöver ges lika förutsättningar!

Susanne Söderholm
Förbundschef
Svenska Orienteringsförbundet

Karin Persson
Generalsekreterare
Svenska Klätterförbundet

Anders Danielsson
Generalsekreterare
Svenska Kanotförbundet

Eva Bjernudd
Generalsekreterare
Korpen Svenska Motionsidrottförbundet

Anne Österberg
Generalsekreterare
Svenska Skridskoförbundet

Roger Magnusson
Vice förbundsordförande
Svenska Gång- och Vandrarförbundet

Medlemsorganisationer