Debatt: Beredskap handlar också om att lära ut överlevnad om kriget kommer

Idag publicerar Göteborgs-Posten en debattartikel från Svenskt Friluftsliv.

Beredskap är mer än vapen – regeringen behöver förse alla medborgare med kunskap om överlevnad.

”Vår beredskap är god” – var en klyscha vi använde i Sverige under beredskapstiden. Den var inte god då. Frågan är vilken status den har idag? skriver Susanne Maarup, ordförande Svenskt Friluftsliv.

Vi befinner oss sedan en månad tillbaka i närheten av ett fullskaligt krig. En utveckling i vårt närområde som vi inte väntade oss. Var vi beredda?

Förberedelse är allt. Vi behöver förbereda våra medborgare på hur de ska kunna klara sig i händelse av en kris. Många aktiviteter har redan startats upp. Det Sveriges friluftsorganisationer har möjlighet att bistå med är att dela med sig av den stora kunskap som finns om hur man klarar sig i naturen när samhällsfunktioner har slagits ut och ingen el eller tillgång på drivmedel finns. Kunskap om hur man klär sig rätt, var vatten kan hittas och hur mat kan lagas med enkla medel – enkelt uttryckt: målet är att vara varm, torr och mätt. När krisen väl slagit till är det mycket svårt att samordna och förbereda människor på konkreta handlingsmönster.

År 2019, visades realityserien ”Nedsläckt land” i Sveriges Television. Den visade att kunskapsluckor fanns vad gällde att få tillgång till mat och vatten, men även kring hur värme kunde skapas under den fiktiva krisen.

Nu när krisen är på riktigt behöver vi höja medvetenheten om hur vi ska rusta oss om något oförutsett skulle hända oss. Vi menar att ett samhälle där medborgarna har kunskap och utrustning – blir ett mer robust och säkert samhälle.

Det är alltid bättre att veta hur man ska agera innan en allvarlig händelse inträffar. Sveriges friluftsorganisationer har kunskapen och våra organisationer kan – om uppdrag ges – utbilda centrala personer som i sin tur kan förmedla kunskap om överlevnad i kristid – vidare till större grupper. Tanken är att arbeta aktivt ute på fältet med andra samhällsbärande organisationer som skolan och MSB, men även med Sveriges försvarsorganisationer.

En av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer – Brukshundklubben arbetar sedan länge med utbildning av hundar för skydd och försvar. Det som skulle behöva göras nu är att skapa förutsättningar för fler friluftsorganisationer att ta ett större och mer omfattande grepp för att kunna nå ut till ännu fler människor – för att förmedla viktig kunskap om hur man klarar det mest elementära vid ett kris- eller krigstillstånd.

Regeringen är den part som behöver visa riktningen och skapa en övergripande förberedelse. Därför föreslår vi ett tydligt uppdrag där vi åtar oss att skapa en god beredskap, så att vi får möjlighet att sprida kunskap i denna tid av krig och oro. Målet är att vårt samhälle ska stå starkt.

Susanne Maarup
Ordförande Svenskt Friluftsliv

Läs debattartikeln i Göteborgs-Posten här.