Handling inte utredning

31 augusti, 2012

Replik på debattinlägg (Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv).
Irene Oskarsson (KD) och Otto von Arnold (KD) skriver i debattinlägg, Modernisera allemansrätten, att allemansrätten måste moderniseras och föreslår en utredning för att undersöka lagstiftningen. Vi delar skribenternas syn att den framväxande naturturismen behövs för en levande landsbygd och vi har samma mål att få flera människor ut i naturen. Däremot är det mindre uppenbart hur en utredning för att undersöka lagstiftningen skulle öka människors kunskap om allemansrätten eller att få flera att gå i skogen, skriver Stefan Nyström, ordförande Svenskt Friluftsliv. Läs hela repliken Handling inte utredning.

Medlemsorganisationer