Ingen landsbygd utan allemansrätten (ledaren Länstidningen Östersund)

17 mars, 2012

Ska barn i privata skolor hindras från att göra utflykter i skog och mark? Sedan en tid tillbaka pågår en översyn av den svenska allemansrätten. Bakgrunden är dels vissa akuta problem – kommersiell bärplockning och frågan om man ska få ta betalt för preparerade skidspår – dels den växande naturturismen. Mest debatt har uppstått kring de som utnyttjar allemansrätten för kommersiell verksamhet. Röster har höjts för att alla som bedriver organiserad vinstdrivande verksamhet, ska tvingas söka tillstånd hos markägarna. Svenskarna gillar och nyttjar sin allemansrätt. Hela 95 procent tycker att den ska försvaras, 90 procent anser sig ha goda kunskaper om den, och 80 procent säger att den är viktig för deras egna aktiviteter. Men stora samhällsförändringar pågår, och allemansrätten måste uppdateras, menar ledarskribeten i Ingen landsbygd utan allemansrätt.

Medlemsorganisationer