Interpellationsdebatt: Friluftspolitikens framtid

4 maj, 2012

I december 2010 överlämnade regeringen till riksdagen Sveriges första friluftspolitiska proposition. Detta var oerhört positivt och efterlängtat. Sveriges riksdag biföll propositionen med tillägg om ett förtydligande av de tio föreslagna målen för miljöpolitiken. Under 2011 har Naturvårdsverket tillsammans med ett tjugotal andra myndigheter utarbetat förslag till mätbara mål för friluftspolitiken i Förslag till mål för friluftspolitiken, Naturvårdsverkets rapport 6476. Rapporten har varit ute på remiss hos ett stort antal aktörer innan den överlämnades till regeringen och Miljödepartementet den 1 mars 2012.

Riksdagsledamot Anita Brodén (FP) ställde följande frågor till miljöminister Lena Ek (C):Har miljöministern för avsikt att verka för att friluftslivet stärks och ges möjligheter att utvecklas? Är miljöministern med utgångspunkt i den ovan angivna rapporten beredd att verka för att målen i friluftspropositionen uppfylls? Ta del av debatten Friluftspolitikens framtid.

Medlemsorganisationer