Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Lärarnas tidning

21 december, 2017

Den 21 december 2017 publicerade Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Lärarnas tidning om att rörelse och friluftsliv behövs mer än någonsin i skolan och att det är hög tid att återinföra friluftsdagarna i skolan.

 

SLARVA INTE BORT NATUREN – ÅTERINFÖR FRILUFTSDAGARNA

Ge en del av de 100 nya timmarna i idrott och hälsa till friluftsdelen inom ämnet. Våra undersökningar visar att det finns ett stort behov av just denna undervisning, skriver Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer och generalsekreterare Ulf Silvander.

Regeringen har under hösten lanserat 100 fler timmar till ämnet idrott och hälsa. Vi lät Novus granska friluftsundervisningen som ingår i ämnet under 2016 och 2017. De två undersökningarna – om idrottslärarnas respektive föräldrarnas uppfattning visar att många elever varken fått möjlighet att komma ut i naturen och pröva på friluftsliv eller fått tillräckliga kunskaper inom området.

När friluftsdagarna i skolan inkluderades i skolundervisningen på 1920-talet var idrottsundervisningen i första hand en inomhusaktivitet och syftet med dagarna var att eleverna skulle komma ut i naturen och friska luften. Nu nästan 100 år senare finns inga reglerade friluftsdagar kvar i läroplanen.

De två Novus-undersökningarna visar att både föräldrar och idrottslärare anser att eleverna är positiva till friluftsundervisning genom hela grundskolan. Trots detta uppnås kunskapsmålen i friluftsliv varken i grundskolan eller gymnasiet. Värst är det i årskurs 7–9 där de tillfrågade idrottslärarna svarar att endast elva procent av eleverna når kunskapsmålen.

De kunskaper eleverna ska inhämta i ämnet är konkreta och greppbara men vi ser att lärare och skola har problem med att förmedla denna kunskap. De behöver stöttning inom området. Det finns en osäkerhet vad gäller det utrymme undervisning i friluftsliv ska ha och hur undervisningen ska genomföras.

Idrottslärarna pekar på att de inte har tillräckligt med kunskap och att de behöver hjälp med både idéer och inspiration. Här kan vi från friluftsorganisationerna hjälpa till och stötta. Det framkommer också att idrottslärarna saknar ekonomiska förutsättningar och ibland utrustning – ett område där politiker kan hjälpa till och stötta.

Med det underlag vi fått från Novus-undersökningarna anser vi att det måste till en förändring kring friluftslivsundervisningen i skolan. Den behöver få en tydligare struktur där prioritet och kunskap är två delar som måste lyftas:

  • Att återinföra friluftsdagarna och reglera dem i läroplanen skulle ge friluftsundervisningen en egen plattform igen.
  • Att ge lärarstudenter den utbildning inom friluftsliv som behövs skulle ge förutsättningar för framtidens skolundervisning på området.
  • Att vidareutbilda de lärare som redan finns i skolorna skulle säkerställa att de elever som går i skolan idag får den friluftskunskap de har rätt till.
  • Svenskt Friluftslivs 25 medlemsorganisationer finns ständigt tillgängliga för att förmedla kunskap och inspiration inom området.

Rörelse och friluftsliv behövs i skolan mer än någonsin, därför menar vi att det nu är rätt tid att återinföra friluftsdagarna och ge friluftsorganisationerna resurser och möjlighet att hjälpa till.

 

Per Klingbjer                                        Ulf Silvander
Ordförande                                          Generalsekreterare

 

Läs artikeln i Lärarnas tidning här.

 

 

Medlemsorganisationer