Svenskt Friluftsliv publicerar en debattartikel i VLT tillsammans med sex medlemsorganisationer

28 mars, 2019

Svenskt Friluftsliv publicerar en debattartikel i VLT tillsammans med sex medlemsorganisationer om att arbetet behöver stärkas innan Sverige drabbas av en kris.

”Vår beredskap är god” – var en klyscha vi använde i Sverige under beredskapstiden. Den var sannerligen inte god då – och enligt Sveriges Televisions nyligen sända realityserie ”Nedsläckt land” är den inte god nu heller. Vi är inte beredda – och vi har inte rätt material på plats!

I serien har Sverige drabbats av en solstorm. Elnätet och det digitala nätet ligger helt nere. Två grupper med olika förutsättningar ska klara sig i 12 dagar – och se till att få i sig mat och vatten, hålla sig varma och planera framåt. Utfallet för de två grupperna blir helt olika – men det övergripande budskapet är att ingen har förberett eller har en plan för seriens scenario – inte deltagarna – inte heller de som har ansvaret för att skydda samhället. Det tycker vi är ytterst bekymmersamt.

Bland friluftslivets organisationer finns denna kunskap och vi har också tillgång till relevant utrustning. Vi är vana att vara ute i naturen, vi vet hur man klär sig för att hålla sig varm, vi vet hur man hittar vatten och lagar mat med enkla medel, vi vet också hur man orienterar och navigerar på land och på vatten. Vi menar att ett samhälle där medborgarna har kunskap och utrustning blir ett mer robust och säkert samhälle. Att vara förberedda genom att ta till sig kunskap innan en kris händer, innebär att allt blir så mycket lättare. Möjligheten att kunna stötta varandra praktiskt såväl som socialt blir enklare – om viktiga delar av samhället under en period skulle gå ner.

En effekt av serien har varit att försäljningen av material för överlevnad har ökat. Det visar att människor vill vara beredda, att många inser att en större kris kan nå även Sverige och att de som individer upplever att vi som samhälle inte har en god beredskap.

Serien ”Nedsläckt land” har varit ett bra avstamp för att lyfta frågan. Sveriges friluftsorganisationer kan ge ovärderlig information och kunskap till våra medborgare genom att arbeta aktivt ute på fältet med grupper och tillsammans med andra samhällsbärande organisationer. Vi har möjlighet att förmedla ut kunskap om hur vi på ett lugnt sätt hanterar en kris i olika miljöer, i stad, i skog, vid vatten, på fjäll.

Det är alltid bättre att veta hur man ska agera innan en händelse inträffar. Regeringen är den part som behöver visa riktningen och skapa en övergripande förberedelse. Därför föreslår vi en dialog initialt med regeringsföreträdare för att kunna förtydliga våra tankar om ett eventuellt uppdrag där vi åtar oss att skapa en god beredskap, sprida kunskap i händelse av kris och att samhället blir mer robust vid oväntade störningar – oavsett vad som föranleder dem.

Per Klingbjer
Ordförande, Svenskt Friluftsliv 

Susanne Söderholm
Förbundschef, Svenska Orienteringsförbundet

Sten Frohm
Generalsekreterare, Sportfiskarna 

Lars Lundström
Generalsekreterare, Friluftsfrämjandet

Petra Lindskog
Generalsekreterare, Scouterna

Bo Sköld
Generalsekreterare, Svenska Jägareförbundet

Per Berkhuizen
Kanslichef, Svenska Kryssarklubben

Vill du läsa debattartikeln på VLT – klicka här.

 

Medlemsorganisationer