Debatt: Allemansrätten måste verklighetsanpassas

12 februari, 2012

Allemansrätten har ett mycket starkt stöd. I takt med att naturturism och kommersiella intressen växer behövs en anpassning till den verklighet vi lever i. För det behövs lyhördhet och ansvarsfullhet från alla inblandade parter, skriver professorerna Klas Sandell, Marie Stenseke och Peter Fredman i debattartikeln Allemansrätten måste verklighetsanpassas (här publicerad i Göteborgsposten).

Medlemsorganisationer