Forskningsrapport: Ekonomiska värden i svenskt friluftsliv – en enkätundersökning

11 oktober, 2010

Svenskarna spenderade närmare 100 Mdr kr på friluftsaktiviteter år 2009, varav 72 Mdr kr i Sverige. Utgifterna läggs på enkla vardagsnära aktiviteter och avser boende följt av utrustning, transporter och livsmedel. Det visar en ny undersökning om svenskarnas ekonomiska utgifter för friluftsliv, värdering av friluftsliv samt friluftslivets effekter på ekonomi och arbetstillfällen från paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket.

Rapporten, Friluftslivets ekonomiska värde, av Peter Fredman, Bo Svensson, Kreg Lindberg och Anna Holmstedt.

Friluftslivets ekonomiska värde 2010 – kortversion

 

 

Medlemsorganisationer