Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa

28 april, 2005

Svensken lever allt längre, men genomsnittligt sett får vi leva allt färre år som friska. Ohälsan är ett stort och växande samhällsproblem. Ökad fysisk aktivitet och kontakt med naturen gör människor friskare. Därför har samhällets intresse för att stödja och utveckla friluftslivet ökat under senare år. Men hur ser sambanden mellan friluftsliv och folkhälsa egentligen ut, och hur bör samhällets stöd till friluftslivet utvecklas. Det var huvudfrågan under en konferens på temat ”Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa” som anordnades av Frisam, Friluftsrådet, Upplandsstiftelsen och KSLA i samverkan.

Dokumentation Friluftslivframtidfolkhalsa från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens konferens den 20 april 2005.

Medlemsorganisationer