Friluftslivets möjligheter – En kunskapssammanställning av friluftslivets nytta för individ och samhälle

30 september, 2020

Kunskapssammanställningen är skriven och genomförd av fil dr i fysisk aktivitet och folkhälsa, Johan Faskunger, ProActivity AB, på uppdrag av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv under april-maj 2020. Rapporten är en del av materialet framtaget för Friluftslivet år 2021.

Läs rapporten här.

Medlemsorganisationer