Ny rapport: Det danska friluftslivet omsätter 29 miljarder kronor

8 september, 2014

Ny rapport, Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i Danmark, visar att omsättningen ligger på cirka 29 miljarder kronor och att dansken i genomsnitt lägger ut cirka 11 000 kr/år på friluftsliv. Rapporten kommer från Skov & Landskab ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi och Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Medlemsorganisationer