SCBs rapport Fritid 2014-2015

26 januari, 2017

Rapporten publicerades igår den 25 januari 2017 och omfattar en undersökning om våra fritids- och idrottsvanor under året 2014-2015.

vinter-dina-2

I sammandraget om friluftsliv visar det att – 74 procent av befolkningen 16 år och äldre, motsvarande ungefär 5,9 miljoner människor, var ute i skog och mark minst någon gång 2014-2015. 57 procent var ute fler än 5 gånger. Att vistas i skog och mark är minst utbrett bland de allra äldsta och bland unga personer. Det är vanligast bland kvinnor i åldrarna från 30 år och upp till ålderspensionen. Efter 65 år är det istället männen som i störst utsträckning vistas ute i skog och mark. Sammanboende personer vistas mer i skog och mark än ensamboende.

Andelen som varit ute i skog och mark fler än 5 gånger under ett år har inte förändrats i befolkningen som helhet under åren 2008–2015. För de yngre männen 16-24 år märks en ökning, men inte för de yngre kvinnorna. Däremot kan en ökning konstateras för kvinnor i åldersgruppen 25–34 år. Kvinnor i åldersgruppen 45–54 år har alltjämt varit ute mer i skog och mark än männen i samma åldersgrupp, medan de äldre männen över 65 år istället varit ute i större utsträckning än de äldre kvinnorna.

44 procent av alla män och 30 procent av alla kvinnor 16 år och äldre var någon gång 2014–2015 ute på sjön för att fiska eller åka båt. Var femte man och kvinna vandrade på vandringsleder. I åldersgruppen 16–19 år hade 54 procent av männen och 59 av kvinnorna åkt skridskor, medan andelen som åkt längdskidor var 23 respektive 24 procent. I åldersgruppen 65–79 år är förhållandet istället det omvända: Andelen som åkt skridskor är bland männen 6 procent och bland kvinnorna 2 procent, medan andelen som åkt längdskidor är 16 respektive 9 procent.

Det egna allmänna hälsotillståndet har liksom den egna rörelseförmågan betydelse för i vilken utsträckning man vistas i skog och mark. Men hälsans betydelse för friluftslivet är större för de äldre än för de yngre. 30 procent av 16–64-åringarna som upplever sig ha bra hälsa är ofta ute i skog och mark medan andelen bland dem med dålig hälsa är 23 procent. Bland personer 65 år och äldre är denna skillnad betydligt större: 40 procent bland dem med bra hälsa är ofta ute i skog och mark, men enbart 14 procent bland dem med dålig hälsa. På motsvarande sätt förefaller en nedsättning av rörelseförmågan ha större inverkan på vistelser i skog och mark bland de äldre än bland de yngre i befolkningen, troligen beroende på att det bland de äldre oftare handlar om hög grad nedsatt rörelseförmåga.

Läs hela rapporten här.

Medlemsorganisationer