Strandskyddet: Allemansrätten utmed våra stränder – snart ett minne blott?

20 oktober, 2008

Det svenska strandskyddet har under en lång tid säkrat friluftslivets tillgång till vattendrag, sjöar och kust på ett sätt som saknar motstycke i världen. Skyddet för kusternas natur är en sådan oundgänglig del av vårt liv att vi knappt reflekterar över det, trots att det är en förutsättning för många av våra favoritpromenader, naturhamnar, fiske- och badplatser.

Det vi betraktar som en självklar del av allemansrätten, de fria stränderna, har emellertid fått se sitt skydd försvagas betydligt. Gradvis har strandskyddet kommit allt mer på undantag, och vi har fått se allt fler stränder byggas igen på grund av okunskap och olagliga beslut från myndigheternas sida. Behovet av en reform är akut.

Nu finns det ett förslag från miljödepartementet till ny strandskyddslagstiftning, ”Stranden – en värde- full miljö” (Ds 2008:21). Förslaget innehåller dessvärre inte de effektiva åtgärder som är påkallade för att hindra exploateringen av våra mest attraktiva stränder. Snarare kommer byggandet att öka, vilket medför att allemansrätten förlorar ytterligare i innehåll och att djur- och växtlivet i strandmiljöer utarmas.

Undertecknade organisationer – Svenskt Friluftsliv, Friluftsfrämjendet, STF, Naturskyddsföreningen, WWF och Sportfiskarna – betraktar det framlagda förslaget som en allvarlig försvagning av strandskyddet, allemansrätten och naturvården. Det motsvarar inte vad som nu behöver göras. Läs hela rapporten Strandskyddet.

Medlemsorganisationer