Svenskt Friluftslivs fördelning av statsbidraget till friluftslivets organisationer

26 april, 2016

År 2010 överfördes ansvaret att fördela statsbidraget till friluftslivets organisationer från Friluftsrådet, med kansli på Naturvårdsverket, till friluftslivsorganisationernas paraplyorganisation Svenskt Friluftsliv.

Den här utvärderingen beskriver vad som hänt sedan dess. Utvärderingen besvarar bland annat hur det beslutas om vem som tilldelas medel (processen), på vilka grunder (riktlinjer och kriterier) samt utfallet med avseende på vem som tilldelas och nekas bidrag. Utvärderingen bedömer att Svenskt Friluftsliv har skött uppgiften på ett transparent och rättssäkert sätt.

Utvärdering av statsbidrag till friluftslivets organisationer. ISBN 978-91-620-6717-5.

Medlemsorganisationer