Inkomna ansökningar 2012

Här finns inkomna ansökningar som avser bidragsår 2012. 63 ansökningar inkom från 28 olika organisationer, varav 16 avsåg organisationsbidrag och resterande 47 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rör det sig om nästan 48 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation.

Organisationsbidrag

Verksamhetsbidrag

Medlemsorganisationer