Inkomna ansökningar 2013

Här finns inkomna ansökningar som avser bidragsår 2013. Totalt inkom 61 ansökningar från 29 olika organisationer, varav 17 avsåg organisationsbidrag och resterande 44 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rörde det sig om nästan 46 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation.

Organisationsbidrag

Verksamhetsbidrag

Medlemsorganisationer