Inkomna ansökningar 2014

Här finns inkomna ansökningar som avser verksamhetsåret 2014. Totalt inkom 62 ansökningar från 27 olika organisationer, varav 15 avsåg organisationsbidrag och resterande 46 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rörde det sig om drygt 40 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation.

Organisationsbidrag

Verksamhetsbidrag

 

Medlemsorganisationer