Inkomna ansökningar 2015

Här finns inkomna ansökningar som avser verksamhetsåret 2015. Detta år inkom 71 ansökningar från 27 olika organisationer, varav 17 avsåg organisationsbidrag och resterande 54 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rörde det sig om drygt 45 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation eller titel.

Organisationsbidrag

Verksamhetsbidrag

Medlemsorganisationer