Inkomna ansökningar 2016

Här finns inkomna ansökningar som avser verksamhetsåret 2016. Totalt inkom 86 ansökningar från 26 olika organisationer, varav 15 avsåg organisationsbidrag och resterande 71 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rör det sig om drygt 69 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation eller titel.

Organisationsbidrag
Sportfiskarna
Svenska Turistföreningen
Cykelfrämjandet
Svenska Folksportförbundet
Svenska Båtunionen
Svenska Frisksportförbundet
Svenska Livräddningssällskapet
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Friluftsfrämjandet
Svenska Cykelsällskapet
Svenska Kryssarklubben
Svenska Fjällklubben
Svenska Kennelklubben
Svenska Ekoturismföreningen

Verksamhetsbidrag
Sportfiskarna
KlassDraget
Åtgärdspaket främjande och integration  Bilaga 6
Svenska Turistföreningen
Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom
Unga Guidar unga
Cykelfrämjandet
MTB Samarbetssatsning
Vi rullar fritt – fortsättningsprojekt
Bed and Bike
Frihet på cykel
Jakten på cykelskatten – mobilapplikation
Cykelfestival
Svenska Folksportförbundet
Vandrarledarutbildning
Scouterna
Scouting för alla
Breddat friluftsliv
Tillgänglig scoutverksamhet för fler
Svenska Båtunionen
Flytvästkampanj/Kapten väst
Båtens dag
Organisera mera
Svenska Frisksportförbundet
Friluftsliv i generationer
Svenska Gång- och vandrarförbundet
Vandring för ung o äldre – Sverigevandringen
Svenska Orienteringsförbundet
Lärarfortbildning i orientering steg 2
Flera och mera i naturen
Riksförbundet Sveriges 4H
Friluftslivsentreprenörskap
Friluftsdagar med 4H-gårdar
Verksamhet för alla
Svenska Livräddningssällskapet
Juniorlivräddare/Youth Camp
Issäkerhetsrådet
Utomhusmetodik i simskolan
Kommunikationsöversyn
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Må bra med allemansrätten – en viktig del i skolundervisningen
Friluftsliv – med naturens skafferi
Lustfylld utomhuspedagogik inom skilda ämnen
Svenska Naturskyddsföreningen
Ett friluftslyft i skolan
Mer friluftsliv i skolan
Schysst sommar och vinter för nyanlända
Friluftsfrämjandet
Skogshjältarnas etablering
Gilla Backen
Naturparkour
Svenska Klätterförbundet
Klätterpolitisk talesperson
Uppstart av bredd och friluftskommitté
Upplev Bergsjön
Förare Kebnekaise
Alpina kurser/träffar
Svenska Kanotförbundet
Säker paddling
Paddelpasset i skolan
Miljöengagerad paddling
Utveckla Kanotguiden
Paddling för nyanlända
Turledarutbildning
Svenska Jägareförbundet
Fler unga i naturen
Vård i det vilda
Förbundet Skog och Ungdom
Hitta Skogen i City
Den Äventyrliga Naturen
Integration med stadsnära natur
Svenska Cykelsällskapet
Underhåll och utveckling av leder
Inventering och kvalitetsbedömning
Svenska Kryssarklubben
PX! Ungdomar – upplev skärgården
Den passionerade funktionären – föreningens motor
Första hjälpen – Hjärtstartare
Vuxna med barn internat
Kryssis
Utbildning i SXK Seglarskola
Skolseglingar
Ny säkerhets- och navigationsutrustning
Ny motor till Gratitude
Nya segel till SXK Seglarskolas fartyg
Svenska Islandshästförbundet
Fritidsansvarig i lokalklubbs styrelse
Fritidsturledare
Islandshäst i skog och mark
Ridleder
Vänklubbsutbyte
Svampkonsulenternas Riksförbund
Giftsvampar och svampgifter

Medlemsorganisationer