Inkomna ansökningar 2017

Här finns inkomna ansökningar som avser verksamhetsåret 2017. Totalt inkom 85 ansökningar från 25 olika organisationer, varav 14 avsåg organisationsbidrag och resterande 72 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rör det sig om drygt 69 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation eller titel.

Organisationsbidrag
Sportfiskarna
Svenska Turistföreningen
Cykelfrämjandet
Svenska Båtunionen
Svenska Frisksportförbundet
Svenska Livräddningssällskapet
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Friluftsfrämjandet
Svenska Kryssarklubben
Svenska Fjällklubben
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Kennelklubben
Naturskoleföreningen

Verksamhetsbidrag
Sportfiskarna
KlassDraget
Åtgärdspaket främjande och integration; Bilaga; Mer om Åtgärdspaketet
Svenska Turistföreningen
Unga Guidar Unga
Lägervecka för barn och unga med Downs Syndrom
Ut på fjället med er!
Vandring för alla
Cykelfrämjandet
MTB samarbetssatsning
Vi rullar fritt – fortsättningsprojekt
Frihet på cykel
Framtidens cykelturist
Scouterna
Tillgänglig scoutverksamhet för fler; Bilaga; Mer om Tillgänglig scoutverksamhet
Svenska Båtunionen
Flytvästkampanj/Kapten Väst
Integrationssegling i Stockholms skärgård
Det nya båtfolket
Svenska Frisksportförbundet
Friluftsliv i generationer
Svenska Orienteringsförbundet
Lärarfortbildning i orientering steg 3
Flera och mera i naturen
Riksförbundet Sveriges 4H
Friluftsliv (verksamhet) för alla
Stadsodling – för ökad kunskap om natur och kulturmiljö
Med mat, hantverk, idrott och lek som gemenskap
Svenska Livräddningssällskapet
Juniorlivräddare/Youth Camp
Utomhusmetodik i simskolan
Nå ut med budskap till mer och fler
Issäkerhetsrådet
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Må bra med allemansrätten – viktig del i skolundervisningen
Friluftsliv – med naturens skafferi
Svenska Naturskyddsföreningen
Närnatur för alla
Mer friluftsliv i skolan med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna
Schysst sommar och vinter för nyanlända
Friluftsfrämjandet
Skogshjältarna- skolmodell för barns hälsa och miljömedvetenhet
Mulle 2020 – Barns hälsa och naturmedvetenhet i framtiden
Meningsfull väntan – Hälsa och integration
Svenska Klätterförbundet
Klätterpolitisk talesperson
Internetbaserad guidebok för klättring i Sverige
Utbilda lärare till klätterledare utomhus
Bättre utomhusanläggningar
Friluftsdagar i samarbete med skolorna
Första hjälpen utbildning för instruktörer
Lavinkurs
Friluftsredaktörer
Fler alpinister, gärna tjejer
Utbilda klätterledare till hemmaklippan
Förare Kebnekaise
Upplev friluftsliv i Stockholm
Uppstart av bredd och friluftskommitté
Svenska Kanotförbundet
Säker paddling
Paddelpasset i skolan
Utveckla Kanotguiden
PowerPaddle
Miljöengagerad paddling
Turledarutbildning
Svenska Jägareförbundet
Vård i det vilda
Förbundet Skog och Ungdom
Integration med stadsnära natur steg 2
Skogs 10an
Den äventyrliga naturen och kunskapsbank
Region Öst
Svenska Cykelsällskapet
Underhåll och utveckling av leder
Inventering och kvalitetsbedömning
Svenska Kryssarklubben
PX! Ungdomar – upplev skärgården
Föreningsutbildning för ideella
Kryssis
Utbildning till befäl i SXK Seglarskola
Seglingar för breddad elevrekrytering, integration
Svenska Fjällklubben
Kursbok Fjälledarskap
Relokaliseringsbidrag
Marknadsbearbetningsbidrag
Svenska Islandshästförbundet
Fritidsansvarig i lokalklubbs styrelse
Fritidsturledare
Sveriges Ornitologiska Förening
Naturpedagogisk utveckling
Fältbiologerna
Naturen som arena för demokrati- och föreningskunskap
Tjejer som skådar
Fältstation Öland

 

Medlemsorganisationer