Inkomna ansökningar 2018

Här finns inkomna ansökningar som avser verksamhetsåret 2018. Totalt inkom 89 ansökningar från 27 olika organisationer, varav 17 avsåg organisationsbidrag och resterande 72 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rör det sig om närmare 72 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation eller titel.

Organisationsbidrag
Cykelfrämjandet
Friluftsfrämjandet
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Riksförbundet Pilgrim i Sverige
Sportfiskarna
Svenska Båtunionen
Svenska Fjällklubben
Svenska Folksportförbundet
Svenska Frisksportförbundet
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Kennelklubben
Svenska Kryssarklubben
Svenska Livräddningssällskapet
Svenska Turistföreningen
Svenska Ornitologiska Föreningen
Vandringsbloggen

Verksamhetsbidrag
Cykelfrämjandet
MTB Samarbetssatsning
Hållbara stigar och leder
Frihet på cykel

Friluftsfrämjandet
Skogshjältarna – skolmodell för barns hälsa och miljömedvetenhet
Meningsfull väntan – Hälsa och integration
Skogsmulle 2020
Friluftsdagar i skolan

Förbundet Skog och Ungdom
Planta till Planka, en skogsdag i naturen med en skolklass
Skogs 10an
Region Öst Utveckling

Riksförbundet Hälsofrämjandet
Må bra med allemansrätten

Riksförbundet Sveriges 4H
Friluftsliv för alla
Hållbara Friluftsdagar på 4H-gård
Uppdrag – Skattjakt natur

Scouterna
Tillgänglig scoutverksamhet för fler

Sportfiskarna
Åtgärdspaket främjande och integration
Klassdraget

Svenska Brukshundsklubben
Upp och hoppa – friskvård for människa och hund i samverkan

Svenska Båtunionen
SBU Akademin

Svenska Cykelsällskapet
Underhåll och utveckling av befintliga SCS turistleder
Inventering och kvalitetsbedömning turism och fritid i Sverige

Svenska Fjällklubben
Kursbok Fjälledarskap
Ny modern hemsida

Svenska Frisksportförbundet
Friluftsliv i generationer – fördjupning och utveckling
Friluftsledarkurs från hav till fjäll

Svenska Islandshästförbundet
Fritidsturledare

Svenska Jägareförbundet
Vård i det Vilda

Svenska Kanotförbundet
Säker paddling
Paddelpasset i skolan
Utveckla kanotguiden
PaddlePower
Miljöengagerad paddling
Ledarutbildning
Kustnära paddling
Canadensarsymposium
Verksamhetsutvecklare Friluftspaddling

Svenska Klätterförbundet
Fler alpinister, gärna tjejer
Upplev friluftsliv
Utbilda idrottslärare för klättring
Utbilda instruktörer i klubbarna
Friluftslyftet
Friluftspolitisk talesperson
Förare Kebnekaise
Bättre bilder med klättring
Bättre utomhusanläggningar
Digitala kunskapsbevis klätterkurser
Informationskampanj rekommenderade tekniker
Klättring då,nu och i framtiden
Onlineförare
Friluftsstrategi

Svenska Kryssarklubben
PX! Ungdomar – Upplev skärgården
Kryssis
Utbildning till befäl i SXK Seglarskola
Stipendium för elever som inte har ekonomiska möjligheter att delta
Utbildning för ideella

Svenska Livräddningssällskapet
Junior livräddare och Youth Camp
Utomhusmetodik i simskolan
Okunskap är farligt inte vatten
Issäkerhetsrådet

Svenska Naturskyddsföreningen
Schysst sommar och vinter för nyanlända
Koll på vardagsnatur för ökad naturglädje
Mer friluftsliv i skolan
Närnatur för alla
Skogen som klassrum

Svenska Orienteringsförbundet
Lärarfortbildning i orientering steg 3
Flera och mera i naturen
Ökad tillgänglighet till naturen

Svenska Turistföreningen
Unga guidar unga
Lägervecka for barn och unga med downs syndrom
Vandring och turskidåkning – enkelt, attraktivt och tillgängligt för alla

Sveriges Ornitologiska Förening
Naturpedagogisk utveckling

 

Medlemsorganisationer