Årets ansökningar

Här finns inkomna ansökningar som avser verksamhetsåret 2019. I år inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer, varav 16 avsåg organisationsbidrag och resterande 64 ansökningar verksamhetsbidrag. Totalt rör det sig om närmare 74 miljoner kronor. Nedan finns en förteckning över vilka organisationer som ansökt. För att se själva ansökan, klicka på respektive organisation eller titel.

Organisationsbidrag
Cykelfrämjandet
Friluftsfrämjandet
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Sportfiskarna
Svenska Båtunionen
Svenska Fjällklubben
Svenska Folksportförbundet
Svenska Frisksportförbundet
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Jägareförbundet
Svenska Kennelklubben
Svenska Kryssarklubben
Svenska Livräddningssällskapet
Svenska Turistföreningen
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

Verksamhetsbidrag

Cykelfrämjandet
Frihet på cykel 2.0
Hållbara stigar och leder för alla
Familjecykelveckan

Friluftsfrämjandet
Skogsmulle 2020
Meningsfull väntan – Hälsa och integration
Skogshjältarna – skolmodell för barns hälsa och miljömedvetenhet
Friluftsdagar för högstadiet

Förbundet Skog och Ungdom
Planta till Planka en skogsdag i naturen med barn och unga
Region Öst Kvalite
Inne är Ute

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Hälsotåget rörelseglädje utomhus för hela familjen!

Riksförbundet Hälsofrämjandet
Må bra med allemansrätten
Fredagsfys Sverige i naturen
Gott Åldrande i Stockholm
Kulturmilen

Riksförbundet Sveriges 4H
Lära genom att göra i naturen på 4H-gården
Uppdrag Skattjakt natur, hjärta och hälsa
På väg tillsammans i naturen, naturvägledning med 4H

Scouterna
Tillgänglig scoutverksamhet för fler

Sportfiskarna
Åtgärdspaket, skola, främjande och integration
Klassdraget

Svenska Brukshundsklubben
Upp och hoppa – Friskvård för människa och hund

Svenska Båtunionen
SBU Akademin
Båtliv för barn och ungdom

Svenska Cykelsällskapet
Underhåll och utveckling av befintliga SCS-turistleder
Inventering och kvalitetsbedömning

Svenska Folksportförbundet
Utbildning i HLR och Första Hjälpen

Svenska Frisksportförbundet
Även Natur
Pusselbit
Vattenliv
Äta ute
Från hav till fjäll

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Reactivate

Svenska Islandshästförbundet
Utbildning Fritidsansvariga, utveckling rid, fritidsledare, Sverigeritten
Säker ridning i Trafik och Natur

Svenska Jägareförbundet
Vård i det vilda överlämning till övriga organisationer
Välkommen till naturen

Svenska Kanotförbundet
Ansökan om Friluftstjänster 2019
PowerPaddle
Säker paddling i skolan
Canadensarpaddling i Sverige
Miljöengagerad paddling
Paddla året om
En bra friluftsdag i, på och vid vatten

Svenska Klätterförbundet
Instruktörsutbildningar
Utbilda idrottslärare i klättring
Ansvar och access

Svenska Kryssarklubben
Ny på havet
Kryssis 2
Utbildning till befäl i SXK Seglarskola
PX! Äventyr och glädje till sjöss

Svenska Livräddningssällskapet
Issäkerhetsrådet
Utomhusmetodik i simskolan
Säkrare friluftsbad
Certifierad Ungdomsledare for Youth Camp

Svenska Naturskyddsföreningen
Schysst för nyanlända
Mer friluftsliv i skolan
Koll på naturen – för ökad naturglädje

Svenska Orienteringsförbundet
Lärarfortbildning i orientering steg 3
Ökad tillgänglighet till naturen

Svenska Turistföreningen
Lägervecka för barn och unga med Downs syndrom
Tillsammans

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige
Naturpedagogiska dagar
Idébanken

 

 

 

Medlemsorganisationer