Årets ansökningar

Det fördubblade anslaget till Svenskt Friluftsliv på 97,8 miljoner kronor som beslutades 2022 av regeringen ligger kvar i budgeten under 2023.

Nytt för i år är att friluftsorganisationer har haft möjlighet att ansöka om finansiering för att utveckla strategier och upprätta aktiviteter med fokus på hållbarhet.

Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar. 

Totalt inkom 87 ansökningar från 29 olika organisationer om totalt 120 miljoner kronor. En översökningsgrad på 22 procent.

57 miljoner kronor ansöktes i organisationsbidrag från 16 organisationer och 63 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (71 inkomna ansökningar).

14 ansökningar från 12 organisationer – som berörde hållbarhet beviljades (inom ramen för verksamhetsbidrag).

Följande organisationer har ansökt om bidrag.

Organisationsbidrag
Cykelfrämjandet
Friluftsfrämjandet
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Riksförbundet Pilgrim i Sverige
Sportfiskarna
Svenska Båtunionen
Svenska Fjällklubben
Svenska Folksportförbundet
Svenska Frisksportförbundet
Svenska Kennelklubben
Svenska Kryssarklubben
Svenska Livräddningssällskapet
Svenska Turistföreningen
Geocaching
Hej Främling

Verksamhetsbidrag
BirdLife Sverige
Cykelfrämjandet
Friluftsfrämjandet
Förbundet Skog och Ungdom
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
Riksförbundet Hälsofrämjandet
Riksförbundet Sveriges 4H
Scouterna
Sportfiskarna
Svenska Brukshundklubben
Svenska Frisksportförbundet
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Kanotförbundet
Svenska Klätterförbundet
Svenska Kryssarklubben
Svenska Livräddningssällskapet
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska Orienteringsförbundet
Svenska Turistföreningen
Sveriges Hundungdom
Miljöverkstan Flaten

Beslut om bidrag:

Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté har fastställt det preliminära beslutet om fördelningen av medel till friluftslivets organisationer avseende år 2023. 

Protokoll 12 januari 2023

Fördelningskommittén