Friluftsåret 2023

2023-09-20

Här kommer en sammanställning av aktiviteter och möten som arrangeras inom friluftslivet, både Svenskt Friluftslivs egna, men även andra relevanta aktiviteter som vi deltar på. Texten uppdateras.

Januari

24 januari:                                     Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
26 januari:                                     Skogens dag

Februari:

2 februari:                                     Våtmarkernas dag
9 februari                                      Panelsamtal Skog och samhälle mot 2050 – IUFRO World Congress 2024
9 februari                                      Nationellt nätverk friluftslivsfrågor – möte 1 2023
13 februari:                                   Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

Mars:

3 mars                                            Världsdagen för natur- och djurliv
8 mars:                                          Digitalt VD/GS-möte, Svenskt Friluftsliv (Tema hållbarhet – soc. jämställdhet)
13 mars:                                         Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
20–21 mars                                  Styrelsemöte, Mistra
22 mars                                          Internationella vattendagen
25 mars                                          Earth hour
30 mars                                          Nordic Outdoor Network (NON) digital meeting

April:

1 april:                                            Sista dag för redovisning av förra årets bidragsmedel
7 april:                                            Världshälsodagen
17 april:                                          Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev
20 april:                                          Årsstämma: Svenskt Friluftsliv
20 april:                                          Styrelsemöte Svenskt Friluftsliv
26 april:                                          Promenadens dag
29 april:                                          Svenska friluftsdagen
30 april                                           Sista dag återrapportera friluftsanslaget till Naturvårdsverket

Maj:

22 maj:                                           Internationella dagen för biologisk mångfald
24 maj:                                           Nationalparkernas dag
31 maj                                             Fysiskt VD/GS-möte, Svenskt Friluftsliv (Tema Hållbarhet)
3 maj                                               Nationella friluftslivsnätverket träff 2

Juni:

3 juni:                                             Cykelns dag
5 juni:                                             Världsmiljödagen. Naturvårdsverket arrangerar aktiviteter.
7 juni:                                             Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv
11 juni:                                           Mördarsnigelns otursdag!
12 juni:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev
27 juni-1 juli:                                Politikerveckan i Almedalen

Juli:

1 juli                                                Politikerveckan i Almedalen

 

Augusti:

 

September:

4 september:                              Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

10 september:                            Vandringens dag

5-6 september:                          Styrelsens strategidagar, Svenskt Friluftsliv

18–24 september:                     Allemansrättsveckan, Svenskt Friluftsliv, Friluftsfrämjandet, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet, STF & Sportfiskarna.

30 september:                            Sista ansökningsdagen för medel för 2024

 

Oktober:

23 oktober                                    Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

27 oktober:                                  Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

 

November:

 

December:

11 dec:                                           Svenskt Friluftsliv, nyhetsbrev

19 dec:                                           Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv

Medlemsorganisationer