Allemansrätten riskerar att urholkas

31 augusti, 2012

Allemansrätten ifrågasätts allt oftare av markägare som på olika sätt försöker begränsa den. Urban Wistrand blev bortkörd från den kommunala vandringsleden...

Inskränker naturreservaten allemansrätten?

27 augusti, 2012

Länsstyrelsen Dalarna kommer att tillsammans med övriga länsstyrelser i landet gå igenom föreskrifterna i naturreservaten. Det får blandade reaktioner. Klättrare hoppas på...

Skyddad mark kan säljas

10 augusti, 2012

Militär mark som den förra regeringen lovade att bevara för det allmänna friluftslivet i Stockholms skärgård kan nu säljas av staten. ”Allemansrätten gäller även vid...

Allemansrätten på enkel svenska och 14 andra språk

31 juli, 2012

Information om allemansrätten, som är lätt att första och enkel att ta till sig, finns på svenska och 14 andra språk. Bra att använda i till exempel utbildningssyfte. Finns...

Ledaren Trelleborgs Allehanda: Naturen är allas rätt

4 april, 2012

Allemansrätten är väl värd att bevara och försvara i sin nuvarande form. Men innebörden måste bli allmängods menar ledarskribenten i Naturen är allas rätt.

Ny allemansrätt skapar konflikt (Sveriges Radio P1 Morgon)

3 april, 2012

Naturvårdsverket håller på att modernisera allemansrätten och den viktigaste frågan är hur och om kommersiella företag ska kunna nyttja andras mark med hänvisning till...

Ingen landsbygd utan allemansrätten (ledaren Länstidningen Östersund)

17 mars, 2012

Ska barn i privata skolor hindras från att göra utflykter i skog och mark? Sedan en tid tillbaka pågår en översyn av den svenska allemansrätten. Bakgrunden är dels vissa...

Debatt: Allemansrätten måste verklighetsanpassas

12 februari, 2012

Allemansrätten har ett mycket starkt stöd. I takt med att naturturism och kommersiella intressen växer behövs en anpassning till den verklighet vi lever i. För det behövs...

Remissvar Allemansrätten och dess framtid

10 februari, 2012

Svenskt Friluftsliv har lämnat in remissvar på Naturvårdsverkets rapport ”Allemansrätten och dess framtid”. Sammanfattningsvis menar svenskt Friluftsliv att:

Nuvarande...

Allemansrätten: Mossplockare dömdes för stöld

10 februari, 2012

Artikel Mossplockare dömdes för stöld, Kristianstadsbladet: Är mossplockning en del av allemansrätten eller att betrakta som stöld? Stöld, enligt tingsrätten i...

Medlemsorganisationer