Remissvar Allemansrätten och dess framtid

10 februari, 2012

Svenskt Friluftsliv har lämnat in remissvar på Naturvårdsverkets rapport ”Allemansrätten och dess framtid”. Sammanfattningsvis menar svenskt Friluftsliv att:

Nuvarande...

Allemansrätten: Mossplockare dömdes för stöld

10 februari, 2012

Artikel Mossplockare dömdes för stöld, Kristianstadsbladet: Är mossplockning en del av allemansrätten eller att betrakta som stöld? Stöld, enligt tingsrätten i...

Debatt: Fel att ta betalt för friluftsliv

19 januari, 2012

Debatt SvD Brännpunkt: Skidåkare möts allt oftare av avgiftskrav för att få ge sig ut i spåren. Om inte ett prejudikat i Högsta förvaltningsdomstolen sätter stopp för...

Medlemsorganisationer