Pressmeddelande: Beslut om bidrag till friluftsorganisationerna

7 februari, 2012

Fördelningen av statsbidrag till landets friluftsorganisationer för år 2012 klar. Den totala summan om 27,8 Mkr fördelades med 19,4 Mkr i organisationsbidrag och 8,4 Mkr i...

Medlemsorganisationer