Ändra reglerna för att gynna mer friluftsliv

31 januari, 2018

Den 30 januari 2018 publicerades en debattartikel på svd.se där sex av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer  - som också är med i Riksidrottsförbundet lyfte frågan om...

Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Lärarnas tidning

21 december, 2017

Den 21 december 2017 publicerade Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Lärarnas tidning om att rörelse och friluftsliv behövs mer än någonsin i skolan och att det är hög...

Friluftsliv och natur viktiga resurser för länets utveckling

5 oktober, 2017

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten skriver i Norrbottens-Kuriren om hur viktig friluftsliv och natur är för folkhälsan - men också för att utveckla...

Friluftsliv stärker folkhälsan

2 mars, 2017

Idag skriver vi tillsammans med Norsk Friluftsliv en debattartikel i Corren om vikten av friluftsliv för den enskilda människan och för vårt samhälle. Det är av central...

Sluta se på ideella föreningar som företag!

1 mars, 2017

Svenskt Friluftsliv publicerade igår den 28 februari, i Dagens Samhälle, en debattartikel med bland andra Riksidrottsförbundet och Scouterna om att ideella allmännyttiga...

”I slutet av 1990-talet brakade helvetet loss”

10 januari, 2017

– Jag var på Kungliga biblioteket och kollade hur mycket hälsoböcker det finns. Det fanns 17 000, och majoriteten handlar om tre teman: att äta vettigt och lite mindre,...

Resurser och uppföljning behövs – så att elever får tillgång till friluftsliv och rörelse!

18 november, 2016

Idag skriver Svenskt Friluftsliv på Göteborgs-Postens debattsida tillsammans med Svenska Idrottslärarföreningen och Lärarnas Riksförbund om att rörelse, fysisk aktivitet...

Ge elever friluftslivet de har rätt till

1 juli, 2016

Debatt Ge Skolverket ansvar för skolans friluftsmål och se till att Skolinspektionen följer upp. Det föreslår Per Klingbjer och Ulf Silvander, Svenskt friluftsliv.

Både...

Debatt: Sverige når inte friluftsmålen

10 februari, 2016

Sverige fick sin första friluftslivspolitik år 2010. Den var efterlängtad och det var både klokt och förutseende av regeringen att sätta ned foten och ta fram en sådan. Nu...

“Nya metoder kan ge mer levande skogar”, slutreplik debatt 5 januari

11 januari, 2016

Vi vill se ett skogsbruk där en större andel än idag brukas med hyggesfria metoder. Det skriver Per Klingbjer, ordförande i Svenskt Friluftsliv, i en slutreplik.

Medlemsorganisationer