Friluftslivet och politiken

21 april, 2016

Svenskt Friluftslivs friluftspolitiska program 2016

Redovisning av arbete med skogens sociala värden

23 april, 2015

Naturen och skogen engagerar många i Sverige, inte minst ur social synpunkt. Skogsstyrelsen har etablerat begreppet ”skogens sociala värden” med följande breda definition...

Ny artikel om planering för friluftsliv i Sverige

4 november, 2014

Från retorik till kunskapsbaserade åtgärder – utmaningar för friluftsliv i Sverige

Denna uppsats undersöker hur friluftsliv anses i samband med stark biologisk mångfald...

Ny rapport: Det danska friluftslivet omsätter 29 miljarder kronor

8 september, 2014

Ny rapport, Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i Danmark, visar att omsättningen ligger på cirka 29 miljarder kronor och att dansken i genomsnitt lägger ut cirka 11...

Brist på långsiktighet för friluftsfrågor i naturvårdsarbetet

8 april, 2013

Medan det finns strukturer och kompetens för att arbeta med biologisk mångfald, är friluftsaspekten i naturvårdsarbetet fortfarande starkt beroende av engagerade personer som...

Friluftsliv i förändring – resultat från ett forskningsprogram

18 februari, 2013

När nu forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring går mot sitt slut har vi sammanställt en rapport med sammanfattningar av våra forskningsresultat.Läs eller ladda ner...

Ny rapport: springa i skogen bättre än gymträning.

13 februari, 2013

En ny studie visar att fysisk aktivitet i naturen är den bästa träningen för den mentala hälsan. Personer som tränar i skogsmiljö förbättrar sin mentala hälsa upp till...

Medelsvensson lägger 13000 om året på friluftsliv

28 januari, 2013

13 000 kronor. Så mycket lägger genomsnittssvensken varje år på skidåkning, vandring och andra former av friluftsliv. Utrustning och kläder är den största utgiften och...

Svenskar lägger allt mer pengar på friluftsliv

24 januari, 2013

Nyhet från Sveriges Radio P4 Svenskar lägger allt mer pengar på friluftsliv. Svenskar lägger allt mer pengar på friluftsliv, i genomsnitt köper vi utrustning och kläder...

Trygg i naturen – rapport och seminarium

7 januari, 2013

Undersökningen TRYG i naturen diskuterar säkerhet vid utövande av aktivt friluftsliv i kustnära områden i Danmark. Undersökningen är en av de få nordiska...

Medlemsorganisationer