Medelsvensson lägger 13000 om året på friluftsliv

28 januari, 2013

13 000 kronor. Så mycket lägger genomsnittssvensken varje år på skidåkning, vandring och andra former av friluftsliv. Utrustning och kläder är den största utgiften och...

Svenskar lägger allt mer pengar på friluftsliv

24 januari, 2013

Nyhet från Sveriges Radio P4 Svenskar lägger allt mer pengar på friluftsliv. Svenskar lägger allt mer pengar på friluftsliv, i genomsnitt köper vi utrustning och kläder...

Trygg i naturen – rapport och seminarium

7 januari, 2013

Undersökningen TRYG i naturen diskuterar säkerhet vid utövande av aktivt friluftsliv i kustnära områden i Danmark. Undersökningen är en av de få nordiska...

13-15 mars 2013 Forskningskonferens i Abisko

10 december, 2012

Naturvårdsverket planerar en årlig kunskapskonferens för forskare och fjällaktörer. Bland annat kommer forskare som beviljats medel att medverka. 13-15 mars 2013 arrangeras...

12 februari 2013 Seminarium om friluftsforskning

10 december, 2012

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring har under sex år arbetat för att ta fram aktuell kunskap om friluftslivet i Sverige. Nu närmar sig programmet sitt slut och du...

Forskning: 26 miljoner för en storslagen fjällmiljö

5 november, 2012

Sju forskare får dela på sammanlagt 26 miljoner kronor från Naturvårdsverket för forskning som ska bidra till framtidens fjällförvaltning. Satsningen ska resultera i ny...

Bör samhället satsa på friluftsliv?

5 november, 2012

Artikel publicerad i Socialmedicinsk tidskrift 3/2012 Bör samhället satsa på friluftsliv.
Frågan utreds av Lars Axel Hagberg, hälsoekonom och medicine doktor vid...

Forskning om konflikter i fjällen

29 oktober, 2012

Turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet har tilldelats 8,2 miljoner kronor av Naturvårdsverket föra att forska om trender och konflikter i den svenska...

Forskning: Trender i fjällvärlden

26 oktober, 2012

Peter Fredman och Klas Sandell, båda aktiva inom Friluftsliv i förändring, har tillsammans med kollegor på turismforskningsinstitutet Etour vid Mittuniversitetet i Östersund...

Hur mäter man skogens betydelse för människan?

19 september, 2012

Skogen som upplevelselandskap är inte prioriterat, menar Peter Fredman , professor på Mittuniversitet. Rödlistade arter och virkesvolymer är enklare att räkna men hur mäter...

Medlemsorganisationer