Skrivelse om mål för friluftspolitiken

28 december, 2012

I denna skrivelsen Mål för friluftspolitiken redovisar regeringen insatser med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2010 (prop. 2009/10:238, 2010/11:KrU3,...

Samordning av friluftslivet

3 december, 2012

Det är många aktörer som påverkar friluftslivet och har möjlighet att utveckla det. Naturvårdsverket arbetar nu med att samordna de olika myndigheternas arbete med...

Skrivelse om friluftsliv

3 december, 2012

I december lägger regeringen fram en skrivelse om friluftsliv till riksdagen. Rapporten Förslag till mål för friluftslivspolitiken lämnades in i mars av Naturvårdsverket....

Debatt: Svensk friluftspolitik riskerar bli ett luftslott

26 augusti, 2012

Mer forskning behövs. Närhet till naturen marknadsförs av många kommuner som en tillgång. Men det stannar ofta vid retorik. Skogen som upplevelselandskap är inte prioriterat...

Interpellationsdebatt: Friluftspolitikens framtid

4 maj, 2012

I december 2010 överlämnade regeringen till riksdagen Sveriges första friluftspolitiska proposition. Detta var oerhört positivt och efterlängtat. Sveriges riksdag biföll...

Debatt: Sverige behöver ett friluftslyft

17 januari, 2012

Debattartikel från Stefan Nyström, Svenskt Friluftsliv Sverige behöver ett friluftslyft (här publicerad i Gotlands Tidningar).

Regeringen presenterade förra året...

Remissvar Förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

28 november, 2011

Remissvar om mätbara mål för friluftslivet.

Svenskt Friluftsliv anser att:

För att kunna genomföra uppföljning av målen för friluftspolitiken krävs en ökning av...

Medlemsorganisationer