Nyhetsbrev nr 5, 2019

21 oktober, 2019

I detta nyhetsbrev kommer vi att berätta om att årets ansökningar nu har sammanställts, att Mistra äntligen beslutat ett fyraårigt forskningsprogram där även friluftsliv...

Nyhetsbrev nr 4, 2019

9 september, 2019

I detta nyhetsbrev berättar vi om att Svenskt Friluftsliv kommer att tilldelas 3 mnkr av regeringen för att förbereda "Friluftslivets år", vi skriver också om att vi under...

Nyhetsbrev nr 3, 2019

17 juni, 2019

Vi har deltagit på årets Tankesmedja som ägde rum i Kristianstad - läs om vad som hände där. Vi har tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer också publicerat en...

Nyhetsbrev nr 2 – 2019

15 april, 2019

I detta nummer berättar vi bland annat om vår årsstämma, om att vi publicerat en debattartikel tillsammans med sex av våra medlemsorganisationer och att rapporten...

Nyhetsbrev nr 1 – 2019

18 februari, 2019

I 2019 års första nyhetsbrev berättar vi att det nu är osäkert om Friluftslivets år kommer att genomföras. Den av riksdagen godkända budgeten har inneburit kraftiga...

Nyhetsbrev nr 6 – 2018

18 december, 2018

I årets sista nyhetsbrev vill vi berätta om att vi tillsammans med 12 andra ideella organisationer gjort en gemensam bok om civilsamhällets roll och påverkan i samhället, vi...

Nyhetsbrev nr 5 – 2018

22 oktober, 2018

I detta nyhetsbrev berättar vi om att många intressanta ansökningar inkommit till oss i år, att Svenskt Friluftsliv deltog i Kronprinsessans Victorias fjortonde...

Nyhetsbrev nr 4, 2018

10 september, 2018

I detta nyhetsbrev berättar vi att ett forskningsprojekt med friluftsliv i fokus har beslutats. Miljöpartiet har lovat ett ökat anslag till friluftslivet och att idrott och...

Nyhetsbrev nr 3, 2018

18 juni, 2018

Missa inte våra fyra filmer om allemansrätten som vi under sommaren kommer att släppa på vår FB-sida "Friluftsliv i Sverige". I huvudrollen ser vi Anders Ankan Johansson som...

Nyhetsbrev nr 2, 2018

25 april, 2018

Här kommer ett späckat Nyhetsbrev med information om årets Tankesmedja för Friluftsliv, Svenskt Friluftslivs årsstämma och ett seminarium som vi under mars månad...

Medlemsorganisationer