Odense Deklarationen

28 augusti, 2005

Parkförvaltare, friluftsorganisationer och forskare i Norden, har hållit en konferens den 24-28 augusti 2005 i Odense.

Stadens gröna resurser har varit i fokus för...

Friluftsliv – Framtid – Folkhälsa

28 april, 2005

Svensken lever allt längre, men genomsnittligt sett får vi leva allt färre år som friska. Ohälsan är ett stort och växande samhällsproblem. Ökad fysisk aktivitet och...

Forskning och utbildning inom friluftsliv

28 januari, 2004

Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att friluftsliv har fått en ökad uppmärksamhet. En förskjutning har skett i naturvårdspolitiken till förmån för...

Hållbart friluftsliv Rapport 2003:01

28 december, 2003

Rapport Hållbart friluftsliv - Rapport 2003.01 efter seminariet om Hållbart friluftsliv hållet i Stockholm den 24-25 mars 2003.

Rubriken på detta nordiska seminarium som...

Friluftsliv för framtid

28 oktober, 2001

Rapport från ett friluftspolitiskt idéforum 2001 - Friluftsliv för Framtid - Rapport 2001,01.

Några av de viktigaste slutsatserna från 108 deltagare i höstens idéforum...

Medlemsorganisationer