Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget om att utveckla förutsättningarna för friluftslivet

28 april, 2017

Regeringsuppdragets övergripande syfte var att främja turism och ett friluftsliv för alla, och att använda våra skyddade områden ännu bättre för detta...

Medlemsorganisationer