Brev till forskningspropositionen

26 oktober, 2015

Till
Den forskningspolitiska propositionen 2016

Förslag från Svenskt Friluftsliv:
Stärk Forskningen om friluftsliv

Svenskt Friluftsliv anser att en riktad satsning bör...

Remissvar: Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

18 augusti, 2015

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Örebro och Västra Götaland tagit fram förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark, ändrade föreskrifter, en...

Remissvar: Förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

18 augusti, 2015

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Västerbotten och Åsele kommun tagit fram förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark, ändrade föreskrifter, en...

Svenskt Friluftslivs yttrande över remiss av Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

20 april, 2015

Boverket fick i uppdrag av regeringen 2014 att ta fram ett förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, då regeringen bedömde att målet inte nås med...

Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för Store Mosses nationalpark.

20 april, 2015

Hela remissvaret till förslag till ändrade föreskrifter för Store Mosse nationalpark .

Svar på remiss av Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – vägledning för förvaltare

11 december, 2014

Svenskt Friluftslivs yttrande över remiss av ”Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur - vägledning för förvaltare”; ärendenummer...

Resmissvar; ”Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö”

29 oktober, 2014

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder. Naturvårdsverkets redovisning innehåller främst...

Brev till Maria Ågren

16 maj, 2014

Brev till Maria Ågren om Naturvårdsverkets remisser om ändrade föreskrifter för nationalparker.

Naturvårdsverkets förslag till förändringar i...

Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för Trestickans nationalpark

3 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark

3 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Medlemsorganisationer