Svar på remiss av Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur – vägledning för förvaltare

11 december, 2014

Svenskt Friluftslivs yttrande över remiss av ”Organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur - vägledning för förvaltare”; ärendenummer...

Resmissvar; ”Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö”

29 oktober, 2014

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder. Naturvårdsverkets redovisning innehåller främst...

Brev till Maria Ågren

16 maj, 2014

Brev till Maria Ågren om Naturvårdsverkets remisser om ändrade föreskrifter för nationalparker.

Naturvårdsverkets förslag till förändringar i...

Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för Trestickans nationalpark

3 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för Djurö nationalpark

3 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Remissvar; Förslag till ändrade föreskrifter för Färnebofjärdens nationalpark

3 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Haparanda skärgårds nationalpark

1 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Vadvetjåkka nationalpark

1 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Pieljekaise nationalpark

1 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Remissvar: Förslag till ändrade föreskrifter för Abisko nationalpark

1 april, 2014

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” skriver regeringen att skyddade områden såsom nationalparker, naturreservat och kulturreservat är en tillgång för friluftslivet...

Medlemsorganisationer