Välkommen till vårens arenakonferens om strandskydd

27 mars, 2015

Välkommen till Strandsskyddsdelegationen arenakonferens den 12 maj på Nalen i Stockholm.

Kom och ta del av det senaste från utredningens arbete, ge din syn på hur strandskyddsreglerna tillämpas idag och vad som kan göras för tillämpningen framöver. Konferensen vänder sig till politiker och tjänstemän med ansvar för strandskyddsfrågor, samhällsplanering och landsbygdsutveckling samt till intresseorganisationer, entreprenörer och markägare.

 Till Anmälan >>

 

 

Medlemsorganisationer